Εξωτερική θερμομόνωση

100 

 

Ποια είναι τα οφέλη της θερμομόνωσης

Τα τελευταία χρόνια αρχίζει να γίνεται συνείδηση τόσο στους κατασκευαστές όσο και στους ιδιώτες ότι η θερμομόνωση αποτελεί μια επιλογή με πολλαπλά οφέλη. Η θερμομόνωση συμβάλλει καθοριστικά στην απαίτηση για μικρότερη κατανάλωση καυσίμου προστατεύοντας επιπλέον το κέλυφος των κτιρίων και το περιβάλλον.

 

 

 

Αναλυτικά τα οφέλη από την θερμομόνωση είναι:

  • Η μείωση του κόστους θέρμανσης

Η θέρμανση ενός χώρου έχει ως στόχο να εξασφαλίσει ένα θερμικά άνετο εσωτερικό κλίμα καλύπτοντας τις απώλειες θερμότητας προς το περιβάλλον. Θερμομονώνοντας το εξωτερικό περίβλημα ενός κτιρίου περιορίζονται οι θερμικές απώλειες των θερμαινόμενων χώρων με αποτέλεσμα την μειωμένη χρήση του συστήματος θέρμανσης και κατ' επέκταση την μικρότερη κατανάλωση καυσίμου. Έχει εκτιμηθεί ότι με την θερμομόνωση ενός συνηθισμένου κτιρίου μπορεί να εξοικονoμηθεί μέχρι και 45% της ενέργειας που απαιτείται για τη λειτουργία του. Σε ορισμένες μάλιστα ακραίες περιπτώσεις η εξοικονόμηση μπορεί να φτάσει και το 60%.

  • Η δημιουργία συνθηκών θερμικής άνεσης

Η αίσθηση θερμικής άνεσης εξαρτάται από την θερμοκρασία του αέρα στο χώρο αλλά και από την θερμοκρασία των επιφανειών που τον περιβάλλουν. Σε μη μονωμένους χώρους είναι συνηθισμένο φαινόμενο να αισθάνεται κανείς ψύχος παρά το γεγονός ότι η θερμοκρασία του αέρα στο χώρο είναι υψηλή. Ο λόγος είναι η δημιουργία ψυχρών ρευμάτων κατά την επαφή του θερμού αέρα με τις ψυχρές εσωτερικές επιφάνειες των τοίχων. Μονώνοντας το κτίριο οι τοίχοι διατηρούν θερμοκρασία που διαφέρει σε μικρό βαθμό από την θερμοκρασία του αέρα με αποτέλεσμα την αποφυγή της δημιουργίας ψυχρών ρευμάτων. Είναι χαρακτηριστικό ότι σε θερμομονωμένα κτίρια η θερμοκρασία που απαιτείται για την επίτευξη θερμικής άνεσης είναι μικρότερη από την αντίστοιχη που απαιτείται σε έναν χώρο που στερείται θερμομόνωσης.

  • Θερμική άνεση ακόμα και όταν και ο χώρος δεν θερμαίνεται λόγω εκμετάλλευσης της θερμοχωρητικότητας των υλικών

Η τοποθέτηση θερμομόνωσης εξωτερικά της τοιχοποιίας δίνει την δυνατότητα στους τοίχους να αποθηκεύσουν την θερμότητα που παράγεται κατά την λειτουργία του συστήματος θέρμανσης και να την αποδώσουν σε μεταγενέστερο χρόνο εξασφαλίζοντας θερμική άνεση ακόμα και όταν ο χώρος δεν θερμαίνεται. Η αξιοποίηση της θερμοχωρητικότητας των δομικών στοιχείων είναι αυτή που επιτρέπει την μείωση του χρόνου λειτουργίας του συστήματος θέρμανσης σε ένα κτίριο

  • Αποφυγή υγρασίας (μούχλας) στις εσωτερικές επιφάνειες των τοίχων.

Σε κτίρια χωρίς θερμική προστασία εμφανίζεται συχνά υγρασία συμπύκνωσης στις εσωτερικές επιφάνειες των τοίχων. Το φαινόμενο αυτό παρατηρείται όταν οι υδρατμοί του αέρα έρχονται σε επαφή με τοίχους που έχουν θερμοκρασία χαμηλότερη της θερμοκρασίας δρόσου και συμπυκνώνονται. Συνέπεια της υγρασίας συμπύκνωσης είναι η δημιουργία γκρίζων κηλίδων στους τοίχους λόγω της ανάπτυξης μούχλας και της προσκόλλησης σκόνης στις υγρές επιφάνειες. Το φαινόμενο δεν είναι ασύνηθες ακόμη και για καινούργια κτίρια (για παράδειγμα από το 2000 – έως το 2009). Αυτό συμβαίνει διότι δεν έχουν μονωθεί επαρκώς τα στοιχεία από μπετόν (κολώνες -δοκοί -τοιχία) , με αποτέλεσμα τον σχηματισμό μούχλας στα σημεία αυτά. Η μούχλα είναι μύκητες που μεταφέρονται με τον αέρα  και  η έκθεση σε αυτούς μας δημιουργεί προβλήματα υγείας, κυρίως σε παιδιά. Παρατηρήθηκαν  από διεθνείς έρευνες ότι  τα προβλήματα που δημιουργούν στην υγεία μας οι αερομεταφερόμενοι μύκητες είναι  βήχας, δύσπνοια, αναπνευστικά, αγγειακά νευρολογικά , αλλεργικά, μολύνσεις  κ.λπ.

Η εξωτερική θερμομόνωση των τοίχων επιτρέπει στους τοίχους να διατηρούν υψηλότερη θερμοκρασία από την θερμοκρασία δρόσου αποτρέποντας την εμφάνιση του φαινομένου και όλων των ανεπιθύμητων συνεπειών του.

  • Αποφυγή σχηματισμού υγρασίας στο εσωτερικό των δομικών στοιχείων και αποσάθρωσης των.

Σε χώρους με υψηλή υγρασία παρατηρείται διάχυση υδρατμών μέσω των δομικών στοιχείων προς το εξωτερικό περιβάλλον. Σε ψυχρούς αμόνωτους τοίχους οι υδρατμοί υγροποιούνται στο εσωτερικό τους προκαλώντας σημαντικές φθορές. Έτσι το εμποτισμένο με υγρασία δομικό στηχείο μειώνει την θερμομονωτική ικανότητα του, αλλά και αποσαθρώνει σταδιακά το υλικό, ιδίως όταν με την πτώση της εξωτερικής θερμοκρασίας κάτω από τους μηδέν βαθμούς Κελσίου, το νερό μετατραπεί σε πάγο, καθώς με την αύξηση του όγκου του κατά 10% διαρρηγνύεται ο συνδετικός ιστός του υλικού. Η εξωτερική θερμομόνωση έχει ως αποτέλεσμα την διατήρηση υψηλής θερμοκρασίας στο εσωτερικό των τοίχων αποτρέποντας την υγροποίηση των υδρατμών και των προβλημάτων που αυτή μπορεί να προκαλέσει.

  • Προστασία του περιβλήματος του κτιρίου από ρωγμές και σχισμές λόγω εντόνων καιρικών θερμικών καταπονήσεων

Η θερμομόνωση προστατεύει τα εξωτερικά δομικά στοιχεία από τις θερμικές καταπονήσεις μειώνοντας σημαντικά την πιθανότητα δημιουργίας ρωγμών και σχισμών στα εξωτερικά επιχρίσματα.

  • Μικρό αρχικό κόστος κατασκευής συστήματος θέρμανσης ή κλιματισμού

Ο σχεδιασμός του συστήματος θέρμανσης έχει ως στόχο να καλύψει τις θερμικές απώλειες του κτιρίου προς το περιβάλλον εξασφαλίζοντας θερμική άνεση στους χρήστες του. Με την θερμομόνωση περιορίζονται οι θερμικές απώλειες οδηγώντας στην κατασκευή μικρότερου, πιο αποτελεσματικού και πιο οικονομικού συστήματος θέρμανσης.

  • Ηχοπροστασία με την χρήση θερμομονωτικών υλικών με ίνες

Σε κτίρια που αντιμετωπίζουν προβλήματα ηχομόνωσης υπάρχει η δυνατότητα να χρησιμοποιηθούν ινώδη θερμομονωτικά υλικά με ηχοαπορροφητικές ιδιότητες (πετροβάμβακας, υαλοβάμβακας κ.α.) που πέρα από θερμομόνωση προσφέρουν στο κτίριο και ηχοπροστασία από εξωτερικούς θορύβους.

  • Προστασία του περιβάλλοντος

Με την θερμομόνωση επιτυγχάνεται σημαντική εξοικονόμηση ενέργειας με αποτέλεσμα την μείωση της κατανάλωσης των διαθέσιμων ενεργειακών πόρων. Ταυτόχρονα η θερμομόνωση συμβάλει στην προστασία του περιβάλλοντος μέσω της μείωσης των καυσαερίων ως αποτέλεσμα του περιορισμού της χρήσης καυσίμων για την θέρμανση των κτιρίων. Υπολογίζεται ότι η εκπομπή αερίων CO2 για την θέρμανση ενός μονωμένου κτιρίου είναι μέχρι και 45% μικρότερη σε σχέση με την αντίστοιχη ενός αμόνωτου.

 

Η εξωτερική θερμομόνωση , περιλαμβάνεται στις επιλέξιμες δαπάνες για εργασίες μέσω του προγράμματος “Εξοικονομώ κατ οίκον”.

 

Πρόσθετες πληροφορίες