ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ

τεστ1

 

Η έκδοση ΠΕΑ είναι υποχρεωτική στις ακόλουθες περιπτώσεις:

1. Για την ενοικίαση ενιαίου ή τμήματος κτιρίου (Διαμέρισμα, Κατάστημα) . Δεν απαιτείται η έκδοση του, όταν πρόκειται περί ανανέωσης του μισθωτηρίου συμβολαίου. Το ΠΕΑ είναι υποχρέωση του ιδιοκτήτου του ακινήτου.

 2.Για κάθε πώληση-αγορά ενιαίου ή τμήματος κτιρίου (Διαμέρισμα, Κατάστημα) .Το ΠΕΑ είναι υποχρέωση του πωλητή του ακινήτου.

 3.Για την ένταξη κτιρίων κατοικίας στο πρόγραμμα «Εξοικονόμηση Κατ' Οίκον» την ολοκλήρωση της κατασκευής κάθε νέου ή ριζικά ανακαινιζόμενου κτιρίου.(pdf δελτιου τυπου 12/3/2012)

4.Με την ολοκλήρωση της κατασκευής κάθε νέου ή ριζικά ανακαινιζόμενου κτιρίου.

 

Τι δικαιολογητικα χρειάζονται για την έκδοση του

Για ακίνητα πριν το 1983 (ανέγερση πριν από 14/3/1983)

 1. Αντίγραφα Αρχιτεκτονικών Σχεδίων (Κατόψεις)
 2. Αντίγραφο δήλωσης του ακινήτου στο Κτηματολόγιο (εάν έχει γίνει δήλωση) Διευκρίνιση: Για την διενέργεια Ενεργειακής Επιθεώρησης δεν απαιτείται δήλωση του ακινήτου στο Κτηματολόγιο.
 3. Αντίγραφο Τοπογραφικού Διαγράμματος
 4. Τίτλος Ιδιοκτησίας
 5. Φύλλο Συντήρησης Λέβητα
 6. Τιμολόγια ενεργειακών καταναλώσεων (π.χ. ΔΕΗ, Πετρελαίου) (προαιρετικό)

 

Για ακίνητα μετά το 1983 (ανέγερση μετά από 14/3/1983)

 1. Αντίγραφα Αρχιτεκτονικών Σχεδίων (Κατόψεις)
 2. Αντίγραφο δήλωσης του ακινήτου στο Κτηματολόγιο (εάν έχει γίνει δήλωση) Διευκρίνιση: Για την διενέργεια Ενεργειακής Επιθεώρησης δεν απαιτείται δήλωση του ακινήτου στο Κτηματολόγιο.
 3. Αντίγραφο Οικοδομικής Άδειας
 4. Αντίγραφο Τοπογραφικού Διαγράμματος
 5. Τίτλος Ιδιοκτησίας
 6. Φύλλο Συντήρησης
 7. Μελέτη Θερμομόνωσης (προαιρετικό)
 8. Τιμολόγια ενεργειακών καταναλώσεων (π.χ. ΔΕΗ, Φυσικού Αερίου) (προαιρετικό)

 Για την έκδοση του ΠΕΑ θα καταγραφούν επίσης και τα ακόλουθα στοιχεία:

Βασικά Στοιχεία Ακινήτου

 • Οδός, Αριθμός, Περιοχή, Τ.Κ.
 • Αρ. Ιδιοκτησίας (π.χ. Διαμέρισμα Α2)
 • Ακριβή τετραγωνικά μέτρα ακινήτου
 • Έτος Ολοκλήρωσης Κατασκευής
 • Λόγος έκδοσης Π.Ε.Α. (Πώληση, Ενοικίαση κλπ)

Στοιχεία Υπεύθυνου Επικοινωνίας

 • Ιδιότητα (Ιδιοκτήτης, Διαχειριστής, Ενοικιαστής, Τεχνικός Υπεύθυνος κλπ)
 • Όνομα, Επώνυμο, Τηλέφωνο Επικοινωνίας

Στοιχεία Ιδιοκτητών

 • Όνομα, Επώνυμο, Α.Φ.Μ.

Για την έκδοση του παραστατικού πληρωμής απαιτούνται τα ακόλουθα στοιχεία ενός εκ των ιδιοκτητών

 • Δ.Ο.Υ.
 • Διεύθυνση Κατοικίας: Οδός, Αριθμός, Περιοχή, Τ.Κ.

 

Πόσο κοστίζει το Ενεργειακό Πιστοποιητικό

Α) Για κτίρια ή τμήματα κτιρίων (οριζόντιες ή κάθετες ιδιοκτησίες) με χρήση κατοικίας:

-για κτίρια πολλών ιδιοκτησιών, όταν η επιθεώρηση αφορά το σύνολο του κτιρίου η αμοιβή καθορίζεται σε 1,0 ευρώ ανά τμ επιφάνειας του κτιρίου και δε μπορεί να είναι μικρότερη από 200 ευρώ.

-για κτίρια πολλών ιδιοκτησιών, όταν η επιθεώρηση αφορά σε τμήμα κτιρίου(ξεχωριστή ιδιοκτησία) η αμοιβή ορίζεται σε 2,0 ευρώ ανά τμ επιφάνειας του κτιρίου και δε μπορεί να είναι μικρότερη από 150 ευρώ.

-για μονοκατοικία η αμοιβή καθορίζεται σε 1,5 ευρώ ανά τμ επιφάνειας του κτιρίου και δε μπορεί να είναι μικρότερη από 200 ευρώ.

 

Β) Για κτίρια ή τμήματα κτιρίων όλων των χρήσεων εκτός της κατοικίας:

-έως 1000τμ η αμοιβή καθορίζεται σε 2,5 ευρώ ανά τμ επιφανείας του κτιρίου και δεν μπορεί να είναι μικρότερη από 300 ευρώ.

-άνω των 1000τμ η αμοιβή καθορίζεται σε 2,5 ευρώ ανά τμ επιφανείας του κτιρίου για τα πρώτα 1000τμ και για τα υπολειπόμενα τετραγωνικά μέτρα η αμοιβή καθορίζεται σε 1,5 ευρώ ανά τμ

 

 

Συχνές ερωτήσεις

1.Ποια κτίρια εξαιρούνται από την υποχρέωση έκδοσης ΠΕΑ

 1. 1.1.Δεν απαιτείται η έκδοση ΠΕΑ για τις εξής περιπτώσεις:
 • για κτίρια με χρήσεις:
 • βιομηχανίας
 • βιοτεχνίας
 • αγροτικής χρήσης (πλην κατοικιών)
 • εργαστηρίου
 • αποθήκης
 • στάθμευσης αυτοκινήτων
 • πρατήρια υγρών καυσίμων

2.Σε περίπτωση ανανέωσης του μισθωτηρίου συμβολαίου είναι υποχρεωτική η έκδοση του ΠΕΑ

 1. 1.1.Σύμφωνα με την εγκύκλιο
 • Ανανέωση ή παράταση της σύμβασης μίσθωσης θεωρείται η περίπτωση όπου για το ίδιο ακίνητο εξακολουθεί να είναι ίδιος ο μισθωτής ανεξάρτητα από το ποσό του μισθίου.
 • Σε περίπτωση όμως που ο ενοικιαστής ή τα τετραγωνικά μέτρα του ακινήτου που μισθώνεται μεταβληθούν, τότε πρόκειται για περίπτωση νέας σύμβασης και άρααπαιτείται η έκδοση πιστοποιητικού.

3.Πρέπει να προηγείται η έκδοση του ΠΕΑ , από την υποβολή του μισθωτηρίου συμβολαίου στην εφορεία

Ναι καθώς, σε κάθε μίσθωση ακινήτου, ο αριθμός πρωτοκόλλου του ΠΕΑ πρέπει να αναγράφεται στο ιδιωτικό ή συμβολαιογραφικό μισθωτήριο έγγραφο.

Σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 14 του Κανονισμού Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων (ΦΕΚ 407 Β, 2010), "Σε κάθε μίσθωση ακινήτου, ο αριθμός πρωτοκόλλου του ΠΕΑ πρέπει να αναγράφεται στο ιδιωτικό ή συμβολαιογραφικό μισθωτήριο έγγραφο. Η φορολογική αρχή δε θεωρεί μισθωτήρια έγγραφο εάν δεν προσκομίζεται ενώπιον της ισχύον ΠΕΑ".

4.Ποια είναι η διάρκεια ισχύος του ΠΕΑ

Το ΠΕΑ ισχύει για δέκα χρόνια , εκτός από την περίπτωση ριζικής ανακαίνισης του κτιρίου πριν παρέλθει η δεκαετία, οπότε η ισχύς του λήγει με το πέρας των εργασιών ανακαίνισης και πρέπει να εκδοθεί νέο.

5. Το ΠΕΑ του ακινήτου που μόλις αγόρασα αναγράφει το όνομα του πρώην ιδιοκτήτου , απαιτείται η έκδοση καινούργιου ΠΕΑ

Όχι δεν απαιτείται η έκδοση καινούργιου ΠΕΑ καθώς το ΠΕΑ αφορά το ακίνητο και όχι τα πρόσωπα.

6. Είναι υποχρεωτικό να υλοποιηθούν οι συστάσεις του ΠΕΑ

 1. 1.1.Όχι, δεν είναι υποχρεωτικό να υλοποιηθούν (εκτός και αν αφορά το πρόγραμμα ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΚΑΤ΄ ΟΙΚΟΝ).

7. Στην περίπτωση ακινήτου με περισσότερους από ένα ιδιοκτήτες, ποιο όνομα εμφανίζεται στο ΠΕΑ

 1. 1.1.Για την έκδοση του Π.Ε.Α. πραγματοποιείται ηλεκτρονική υποβολή που περιλαμβάνει τα στοιχεία όλων των ιδιοκτητών του ακινήτου.

Στην έντυπη όμως έκδοση του Π.Ε.Α. εμφανίζεται το ονοματεπώνυμο μόνο ενός εκ των ιδιοκτητών.

Έτσι σε περίπτωση έκδοσης Π.Ε.Α. σε μία πολυκατοικία υποβάλλονται ηλεκτρονικά τα στοιχεία όλων των ιδιοκτητών και στην έντυπη έκδοση του Π.Ε.Α. εμφανίζεται το ονοματεπώνυμο ενός εξ αυτών (συνήθως αυτού που έχει τα περισσότερα χιλιοστά ή του διαχειριστή).

Πρέπει να γνωρίζουμε πως το Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης (Π.Ε.Α.) αποτελεί την ενεργειακή ταυτότητα του ακινήτου και συνοδεύει αυτό οπότε δεν έχει σημασία το αναγραφόμενο όνομα ιδιοκτήτη. Ακόμα δηλαδή και να αλλάξει ο ιδιοκτήτης του ακινήτου (π.χ. αγοροπωλησία ) δεν απαιτείται επανέκδοση Π.Ε.Α.

Πρόσθετες πληροφορίες