Πρόγραμμα "Εξοικονόμηση Κατ`οίκον"

 τεστ2

 

Εκμεταλλευτείτε την επιδότηση από το "Πρόγραμμα Εξοικονόμηση Κατ' Οίκον" που φτάνει έως και το 70% και βελτιώστε την ενεργειακή συμπεριφορά της οικίας σας, μειώνοντας με αυτόν τον τρόπο τις ανάγκες σας για θέρμανση , ψύξη και ζεστό νερό. Με το παρακάτω απλό παράδειγμα,  θα προσπαθήσουμε να καταδείξουμε τα σοβαρά οικονομικά οφέλη του προγράματος. Ας υποθέσουμε οτι κάποιος πολίτης κάνει την εξωτερική θερμομόνωση του σπιτιού του, τοποθετεί ενεργειακά κουφώματα , τοποθετεί ηλιακό θερμοσίφουνα και το συνολικό υψος των εργασιών ανέρχεται στα 10,000 ευρώ. Στην περίπτωση αυτήν, το 70% του κόστους δηλ. τα 7000 ευρώ θα καλυφθούν ως επιδότηση απο το πρόγραμμα,  και μόνο για το ποσό των 3000 ευρώ ο πολίτης θα συνάψει δανειακή σύμβαση με την τράπεζα, με χρόνο αποπληρωμής τα 4/5/6 χρόνια και με επιτόκιο κάτω απο 5%. Επι πλέον θα επιτευχθεί οικονομία στην κατανάλωση των καυσίμων (π.χ πετρελαίου ), ώστε σε αρκετές περιπτώσεις οι λογαριασμοί να είναι κατά 2 και 3 φορές μικρότεροι.

Το γραφείο μας διαθέτει την απαραίτητη εμπειρία και τεχνογνωσία για να διεκπεραιώσει από την αρχή μέχρι το τέλος όλες τις απαραίτητες διαδικασίες ούτως ώστε η έγκριση από το Πρόγραμμα να είναι ασφαλής και σίγουρη.

 

 

 

ΠΡΩΤΟ ΒΗΜΑ για το πρόγραμμα 'εξοικονόμησηκατ΄οίκον"'

 

Το πρώτο βήμα είναι να πάρουμε την προέγγριση απο την Τράπεζα. Εμείς αναλαμβάνουμε να φέρουμε εις πέρας την διαδικασία της προέγγρισης, αφού ο Ιδιοκτήτης του ακινήτου μας προσκομίσει τα παρακάτω δικαιολογητικά.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ για την ΠΡΟΕΓΓΡΙΣΗ

1) Φωτοτυπία της Αστυνομικής ταυτότητος

2)Αποδεικτικά εισοδήματος ως παρακάτω..

Για μισθωτούς / συνταξιούχους

  --Εκκαθαριστικό σημείωμα του τελευταίου έτους

  --Φορολογική δήλωση (Ε1) του τελευταίου  έτους

  --Για μισθωτούς, τελευταία απόδειξη μισθοδοσίας η επίσημη βεβαίωση αποδοχών απο το λογιστήριο

  --Για συνταξιούχους, το τελευταίο απόκομμα πληρωμής της σύνταξης η τριμηνιαία εκκαθάριση σύνταξης.

Για ελέυθερους επαγγελματίες / επιχειρηματίες

  --Εκκαθαριστικά σημειώματα των 2 τελευταίων ετών

  --Φορολογική δήλωση (Ε1) του τελευταίου έτους

  --Τα (Ε3  η  Ε5) των 2 τελευταίων ετών

Για Αγρότες - Κτηνοτρόφους

  --Εκκαθαριστικό σημείωμα και Φορολογική δήλωση (Ε1) του τελευταίου έτους

 

ΑΝΑΝΕΩΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ«Εξοικονόμηση Κατ’ Οίκον» με ευνοϊκούς όρους.

 


Τι είναι το Πρόγραμμα «Εξοικονόμηση κατ’ Οίκον»;
Πρόκειται για συγχρηματοδοτούμενο Πρόγραμμα που παρέχει κίνητρα στους πολίτες προκειμένου να βελτιώσουν την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού τους, εξοικονομώντας χρήματα και ενέργεια και αυξάνοντας την αξία του.

Ποιες κατοικίες μπορούν να χρηματοδοτηθούν;
Επιλέξιμες κατοικίες είναι το σύνολο των μονοκατοικιών, πολυκατοικιών και μεμονωμένων διαμερισμάτων (χωρίς επιπλέον προϋπόθεση) που ικανοποιούν αποκλειστικά τα ακόλουθα κριτήρια:

  • Βρίσκονται σε περιοχές με τιμή ζώνης χαμηλότερη ή ίση των 2.100 €/τ.μ.
  • Έχουν καταταχθεί βάσει του Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης (Π.Ε.Α.) σε κατηγορία χαμηλότερη ή ίση της Δ.

Δεν υπάρχει περιορισμός στον αριθμό ιδιοκτησιών ανά πολίτη, ενώ στις πολυκατοικίες όσοι από τους ιδιοκτήτες δεν επιθυμούν να ενταχθούν στο πρόγραμμα μπορούν να συμμετέχουν με ίδια κεφάλαια. Επίσης, εντάσσονται κενά διαμερίσματα που κατοικούνταν εντός των τελευταίων τριών ετών.

Ποιός μπορεί να ενταχθεί στο Πρόγραμμα – Με ποια κίνητρα;

 

 Κατηγορία Ωφελούμενων Α1 Α2 Β
 Ατομικό Εισόδημα  Α.Ε. <12.000€ 12.000€ < Α.Ε. < 40.000€ 40.000€ < Α.Ε. < 60.000€
 Οικογενειακό Εισόδημα  Ο.Ε. <20.000€  20.000€ < Α.Ε. < 60.000€  60.000€ < Ο.Ε. < 80.000€
 Κίνητρο  70% Επιχορήγηση
30% Άτοκο Δάνειο (επιδότηση επιτοκίου 100% έως 31.12.2015)
 35% Επιχορήγηση 65% Άτοκο Δάνειο (επιδότηση επιτοκίου 100% έως 31.12.2015)  Προβλέπεται δυνατότητα λήψης 4/5/6ετούς δανείου, με ή χωρίς εγγυητή, χωρίς προσημείωση ακινήτου, δυνατότητα άμεσης αποπληρωμής του δανείου χωρίς επιβαρύνσεις, καθώς και εξόφληση των  προμηθευτών/ αναδόχων μέσω της τράπεζας χωρίς την εμπλοκή του πολίτη. Με την υπαγωγή στο πρόγραμμα παρέχεται προκαταβολή 40% του προϋπολογισμού της αίτησης.

Για την ένταξη στο Πρόγραμμα απαιτείται η διενέργεια ενεργειακών επιθεωρήσεων (πριν και μετά τις παρεμβάσεις), το κόστος των οποίων καλύπτεται κατά 100% από το Πρόγραμμα, μετά την επιτυχή υλοποίηση του έργου. 
Επιπλέον, καλύπτεται δαπάνη για αμοιβή συμβούλου έργου, έως 250€ χωρίς Φ.Π.Α.

Για ποιες εργασίες μπορώ να χρηματοδοτηθώ; 
Η εξοικονόμηση που επιτυγχάνεται από τις παρεμβάσεις του προγράμματος πρέπει να αντιστοιχεί σε αναβάθμιση μιας ενεργειακής κατηγορίας ή  στο 30% της ενεργειακής κατανάλωσης του κτηρίου αναφοράς.  
Οι επιλέξιμες παρεμβάσεις αφορούν σε: 


1.    Τοποθέτηση θερμομόνωσης στο κέλυφος του κτηρίου συμπεριλαμβανομένου του δώματος/στέγης και της πιλοτής (συμπεριλαμβάνονται πρόσθετες εργασίες όπως αποξηλώσεις και αποκομιδή, επεμβάσεις στη στέγη  πχ. αντικατάσταση κεραμιδιών, κτλ). 
2.    Αντικατάσταση κουφωμάτων και τοποθέτηση συστημάτων σκίασης (συμπ. εξώπορτα κτηρίου, κουφώματα κλιμακοστασίου, παντζούρια, ρολά, τέντες, κτλ). 
3.    Αναβάθμιση του συστήματος θέρμανσης και παροχής ζεστού νερού χρήσης (συμπ. αντικατάσταση εξοπλισμού του λεβητοστασίου και του δικτύου διανομής, τοποθέτηση ηλιακού θερμοσίφωνα, συστήματα ελέγχου και αυτονομίας θέρμανσης κτλ).


Για την υλοποίηση των παρεμβάσεων δεν απαιτείται αδειοδότηση, ούτε καν έγκριση εργασιών δόμησης μικρής κλίμακας, εκτός πολύ ειδικών περιπτώσεων. 
Ο μέγιστος επιλέξιμος προϋπολογισμός των παρεμβάσεων, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. (που αποτελεί επιλέξιμη δαπάνη για το Πρόγραμμα) δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 15.000€ ανά ιδιοκτησία. 


Βήματα για τη συμμετοχή στο Πρόγραμμα

1.    Προέγκριση δανείου (υποκατάστημα τράπεζας) - πρώτη ενεργειακή επιθεώρηση.
2.    Υποβολή αίτησης και δικαιολογητικών.
3.    Υπαγωγή αίτησης ενδιαφερόμενου- υπογραφή δανειακής Σύμβασης- εκταμίευση προκαταβολής.
4.    Υλοποίηση Παρεμβάσεων - δεύτερη Ενεργειακή Επιθεώρηση. 
5.    Προσκόμιση δικαιολογητικών -εκταμίευση λοιπού δανείου και επιχορήγησης.


Πρόσθετες πληροφορίες