Υδραυλικό τζάκι Βιομάζας

79

 

Υδραυλικό τζάκι βιομάζας: τα πλεονεκτήματα σε σχέση με την θέρμανση από λέβητα πετρέλαιο

Το ενεργειακό τζάκι αποτελεί μια ολοκληρωμένη και αποδοτική λύση προσφέροντας μεγάλη εξοικονόμηση ενέργειας  λόγω της υψηλής του απόδοσης. Χρησιμοποιώντας ως υλικά καύσης το ξύλο και το οξυγόνο της εξωτερικής ατμόσφαιρας, επιτυγχάνεται μεγάλη εξοικονόμηση πετρελαίου.

Η μεταφορά θερμότητας γίνεται με φυσική ακτινοβολία,  καθώς και με  εξαναγκασμένη συναγωγή (περίπτωση χρήσης βεντιλατέρ) μέσω αεροθαλάμων προθέρμανσης αέρα  κατάλληλα τοποθετημένων.

Το ενεργειακό τζάκι, εκτός της υψηλής του απόδοσης, είναι φιλικό προς το περιβάλλον, προσφέρει υψηλή αισθητική στον χώρο, ασφάλεια, μεγάλη εξοικονόμηση ενέργειας  και οικονομία στο ξύλο.

Προσφέρεται για ενεργειακές λύσεις  για κάθε τύπο και προσαρμόζεται σε οποιοδήποτε σύστημα θέρμανσης καλοριφέρ ή ενδοδαπέδια. Επίσης μπορεί να συνδεθεί με μπόιλερ εξασφαλίζοντας ζεστό νερό χρήσης, ενώ παράλληλα απολαμβάνετε τη φλόγα του. Η υδραυλική εγκατάσταση του τζακιού καλοριφέρ είναι ανοιχτού κυκλώματος για μέγιστη ασφάλεια. Συνδέεται εύκολα στο υφιστάμενο δίκτυο των καλοριφέρ ή ενδοδαπέδια μέσω του συλλέκτη (collecter) του σπιτιού.

Μπορεί να εγκατασταθεί σε οποιοδήποτε διαμέρισμα εξασφαλίζοντας μεγάλη θερμική  απόδοση, η οποία φθάνει έως και 80%.

 

 Τα παρακάτω ενδεικτικά  παραδείγματα  μας δείνουν μια εικόνα για την εξοικονόμηση που προσφέρει το ενεργειακό τζάκι έναντι  του  Λέβητα πετρελαίου.

Α)  Μια κατοικία  δομημένη στις αρχές του 2000 με εμβαδό  120τ.μ. στη Γ‘ Κλιματική Ζώνη, θεωρείται ως μέτρια μονωμένη και απαιτεί θερμικό φορτίο, με βάση τον Κανονισμό Θερμομόνωσης Κτηρίων, περίπου 22000 kwh ανα σεζόν. Σε μια τέτοια κατοικία, με λέβητα πετρελαίου, απαιτούνται περίπου 2.000 lt πετρελαίου.  Η μέση θερμογόνος δύναμη του πετρελαίου είναι 10,3 kwh/lt ,ενώ του ξύλου είναι 3,8 kwh/kg δηλαδή υπάρχει μια αναλογία μεταξύ των δυο καυσίμων 1:2,7 ,αν ληφθούν υπόψιν και οι βαθμοί απόδοσης (0,90 για το Λέβητα πετρελαίου και 0,78-0,80 για το ενεργ. τζάκι). Συνεπώς για την θέρμανση του ίδιου σπιτιού με το υδραυλικό τζάκι απαιτούνται 6.000 kg ξύλου. 

Με τιμή πετρελαίου 1,10 € / lt τα 2.000 lt στοιχίζουν 2.200 € και με  τιμή ξύλου 0,10 €/kg τα 6.000 kg στοιχίζουν 600 €. Δηλαδή με το υδραυλικό τζάκι πετυχαίνουμε εξοικονόμηση 1.600 € ανά έτος.

Β) Μια κατοικία δομημένη στις αρχές του 2000 των 120τ.μ. στη Γ‘ Κλιματική Ζώνη, θεωρείται ως μέτρια μονωμένη και απαιτεί θερμικό φορτίο με βάση τον Κανονισμό Θερμομόνωσης Κτηρίων περίπου 22000 kwh ανά σεζόν. Σε μια τέτοια κατοικία, με λέβητα πετρελαίου, απαιτούνται περίπου 2.000 lt πετρελαίου.  Η μέση θερμογόνος δύναμη του πετρελαίου είναι 10,3 kwh/lt ενώ του πέλλετ είναι 5,0 kwh/kg δηλαδή υπάρχει μια αναλογία μεταξύ των δυο καυσίμων 1:2. Συνεπώς για την θέρμανση του ίδιου σπιτιού με λέβητα πέλλετ απαιτούνται 4.000 kg πέλλετ.

Με τιμή πετρελαίου 1,10 € / lt τα 2.000 lt στοιχίζουν 2.200 € και με τιμή πέλλετ 0,3 €/kg τα 4.000 kg στοιχίζουν 1.200 €. Δηλαδή με τον λέβητα πέλλετ πετυχαίνουμε εξοικονόμηση 1000 € ανά έτος.

Το υδραυλικό τζάκι βιομάζας  ως εναλλακτική πηγή θέρμανσης, περιλαμβάνεται στις επιλέξιμες δαπάνες για εργασίες μέσω του προγράμματος “Εξοικονομώ κατ οίκον”, δίνοντας μια ακόμη επιλογή οικονομικής θέρμανσης  στους ενδιαφερόμενους καταναλωτές.

Πρόσθετες πληροφορίες